SAZEBNÍK

SLUŽEB

ZA NAŠI PRÁCI JSME PLACENI FINANČNÍMI INSTITUCEMI.
NAŠIM KLIENTŮM VŠAK POSKYTUJEME I SLUŽBY, KTERÉ JSOU NAD RÁMEC SLUŽEB KTERÉ PLATÍ FINANČNÍ INSTITUCE. 
TYTO SLUŽBY JSOU PLACENY ZVLÁŠŤ A TO DLE SAZEBNÍKU.

CENY JSOU UVEDENY ZA HODINOVOU SAZBU

 • Poradenství a konzultace v oblasti analýz dat                          

 • Poradenství v oblasti styku s bankovními domy                          

 • SWOT analýza, silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby        

 • Komunikace s katastrem nemovitostí   

 • Analýza smluv ( pojistných, bankovních, jiných )

 • Schůzky s klientem v bankách, pojišťovnách, úřadech

 • Vytvoření prohlášeních, vyplňování smluv

 • Konstrukce obchodu

 • Výpis z bankovního registru

 • Založení běžného účtu

 • Daňové služby

 • Právní služby

 • Servisní poradenství ZÁKLADNÍ

 • Servisní poradenství PREMIUM                                    

   500 Kč

   500 Kč 

   500 Kč 

   500 Kč 

   500 Kč 

1 000 Kč 

   500 Kč 

1 000 Kč 

1 000 Kč

   500 Kč

Individuální sazba

Individuální sazba

4 000 Kč ročně

8 000 Kč ročně

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
HLEDÁME SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ