top of page

Sazebník našich dostupných služeb

Za naši práci jsme placeni finančními institucemi.
Našim klientům však poskytujeme i služby, které jsou nad rámec služeb, které platí finanční instituce. 
Tyto služby jsou placeny zvlášť a to dle sazebníku.

Ceny jsou uvedeny za hodinovou sazbu

 • Poradenství a konzultace v oblasti analýz dat                                                                  500 Kč                 

 • Poradenství v oblasti styku s bankovními domy                                                               500 Kč                        

 • SWOT analýza, silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby                                             500 Kč               

 • Komunikace s katastrem nemovitostí                                                                                500 Kč                

 • Analýza smluv ( pojistných, bankovních, jiných )                                                             500 Kč               

 • Schůzky s klientem v bankách, pojišťovnách, úřadech                                                 1 000 Kč              

 • Vytvoření prohlášeních, vyplňování smluv                                                                       500 Kč              

 • Konstrukce obchodu                                                                                                         1 000 Kč             

 • Výpis z bankovního registru                                                                                            1 000 Kč              

 • Založení běžného účtu                                                                                                        500 Kč              

 • Daňové služby                                                                                                   Individuální sazba            

 • Právní služby                                                                                                     Individuální sazba 

 • Servisní poradenství ZÁKLADNÍ                                                                          4 000 Kč ročně              

 • Servisní poradenství PREMIUM                                                                            8 000 Kč ročně                         

bottom of page